ΔΡΑΣΕΙΣ

Αριστοτελιστéς – Το συνεργατικό corpus+ του Αριστοτέλη

Αντικείμενο του έργου Αριστοτελιστéς είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και λειτουργία μιας πρωτότυπης συνεργατικής πλατφόρμας γύρω από το έργο του Αριστοτέλη, η οποία θα: Αποτελεί ένα πλήρες ψηφιακό περιβάλλον με το Αριστοτελικό έργο στο σύνολό του που θα διευκολύνει και ενισχύει την πολύπλευρη αξιοποίησή του από πολλαπλές ομάδες στόχους (ερευνητές, εκπαιδευτική ...

Σχολιασμένη Επιστημονική Δίγλωσση Έκδοση του Έργου του Αριστοτέλη

Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου έχει αναλάβει από το 2008 τη μετάφραση και την έκδοση των έργων του Αριστοτέλη.  Η έκδοση όλων των έργων του Αριστοτέλη απευθύνεται στον αναγνώστη που θέλει να διαβάσει το έργο του φιλοσόφου, δίχως να είναι ειδικός στη φιλοσοφία, αλλά και στους φοιτητές και τους καθηγητές, ...

Συγγραφικές και μεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»

Η Εγκυκλοπαίδεια του Πλάτωνα είναι μια ψηφιακή έκδοση, στα ελληνικά και στα αγγλικά, του συνόλου του έργου του Πλάτωνα και της ιστορίας του πλατωνισμού. Περιλαμβάνει 290 λήμματα, που χρονολογικά ξεκινούν από τη σχέση του Πλάτωνα με τους προσωκρατικούς φιλοσόφους και φθάνουν ως την επίδραση του Πλάτωνα στη φιλοσοφία του 20ου αιώνα. Τα ...

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΤΟΠΕΚΟ)

Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου συμμετείχε ως εταίρος στην υλοποίηση της Πράξης «ΣΥΝΕΡ­ΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ Ι­ΣΤΟ­ΡΙΚΟ ΚΕ­ΝΤΡΟ» (ΤΟΠΕΚΟ) το οποίο αποτέλεσε μια ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη προσέγγιση στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων κοινωνικά κατοίκων των πλέον υποβαθμισμένων περιοχών του ιστορικού εμπορικού κέντρου της Αθήνας. Το έργο προέβλεπε την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που ...

Διαπολιτισμική Επιμόρφωση Δημοσίων Υπαλλήλων

Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου συμμετείχε ως εταίρος στην υλοποίηση της Δράσης «Διαπολιτισμική Επιμόρφωση Δημόσιων Υπαλλήλων που Συναλλάσσονται με Υπηκόους Τρίτων Χωρών ή Χειρίζονται Θέματα που Σχετίζονται με Αυτούς». Στόχος του έργου ήταν η επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών ή χειρίζονται θέματα που σχετίζονται ...

Προγράμματα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού σε ενηλίκους μετανάστες

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σκόπευε στην επιμόρφωση ενήλικων μεταναστών με άμεσο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους γνώσεων και δεξιοτήτων στην ελληνική γλώσσα και α­πώτερο στόχο την ενίσχυση της ενταξιακής διαδικασίας της εν λόγω ομάδας. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας διαμεσολαβεί έτσι ως προς την πρόληψη και ...

Προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας σε Γονείς Μετανάστες

Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΡΓΟΝ συνεργάστηκαν για την υποστήριξη της ενταξιακής προσπάθειας 500 μεταναστών γονέων, νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα.  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είχαν ως στόχο να βοηθήσουν τους μετανάστες γονείς να αναπτύξουν τις γραπτές και προφορικές τους δεξιότητες στην ελληνική ...

Προγράμματα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης του Προσωπικού που υπηρετεί στα καταστήματα κράτησης της χώρας, στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

Στόχος του έργου ήταν η επιμόρφωση του προσωπικού που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας, στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, ώστε να εμπλουτισθούν οι επαγγελματικές γνώσεις τους με βασικές αρχές διαπολιτισμικότητας και να αναπτυχθούν σύγχρονες τεχνικές για ...