ΔΡΑΣΕΙΣ

Συγγραφικές και μεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»

Η Εγκυκλοπαίδεια του Πλάτωνα είναι μια ψηφιακή έκδοση, στα ελληνικά και στα αγγλικά, του συνόλου του έργου του Πλάτωνα και της ιστορίας του πλατωνισμού. Περιλαμβάνει 290 λήμματα, που χρονολογικά ξεκινούν από τη σχέση του Πλάτωνα με τους προσωκρατικούς φιλοσόφους και φθάνουν ως την επίδραση του Πλάτωνα στη φιλοσοφία του 20ου αιώνα.

Τα λήμματα εντάσσονται σε 5 κατηγορίες: Πρόσωπα, ιστορικά γεγονότα, ιδέες, σχολές, επιδράσεις. Και σε 4 χρονικές περιόδους: Κλασσικοί χρόνοι. Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδος, Βυζαντινή και Μεσαιωνική περίοδος, Νεώτεροι χρόνοι.

Για την εγκυκλοπαίδεια δούλεψαν 40 συγγραφείς, ειδικοί σε θέματα πλατωνικής φιλοσοφίας, και 4 εξειδικευμένοι μεταφραστές. Τον γενικό σχεδιασμό και την επιστημονική εποπτεία είχε ο Βασίλης Κάλφας, καθηγητής φιλοσοφίας στο ΑΠΘ, με επιστημονική επιτροπή τον Γιώργο Ζωγραφίδη, αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας στο ΑΠΘ, τον Παναγιώτη Θανασά, αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας στο ΑΠΘ, και τον Σπύρο Ράγκο, αναπληρωτή καθηγητή κλασσικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η συγγραφή κράτησε από τον Σεπτέμβριο του 2014 ως τον Δεκέμβριο του 2015 και πραγματοποιήθηκε από την Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου μετά από ανάθεση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.