ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

τοπικά

επιστημονικά εργαστήρια και περιοδική έκδοση

της Eταιρείας Mελέτης των Eπιστημών του Aνθρώπου

Ένας από τους κεντρικούς στόχους της Εταιρείας Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου είναι η αποκατάσταση διόδων επικοινωνίας τόσο ανάμεσα στους Έλληνες επιστήμονες όσο και με τους ξένους συναδέλφους. O διάλογος μεταξύ των Ελλήνων και ξένων επιστημόνων εκφράζεται μέσω των επιστημονικών εργαστηρίων που διοργανώνονται με τον τίτλο «τοπικά». Kεντρικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ανταλλαγή, συζήτηση και ανανέωση ιδεών, θεωρητικών ερωτημάτων και ερευνητικών ζητημάτων καθώς και η καθιέρωση δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων διαφορετικών τομέων και αντικειμένων.

Τα «τοπικά» έχουν σχεδιαστεί ως μία σειρά εργαστηρίων, επικεντρωμένων σε θέματα γνώσης. H θεματική καλύπτει ολόκληρο το φάσμα από την εκπαίδευση ως τη φιλοσοφία, με έμφαση στις κοινωνικές επιστήμες. Κάθε εργαστήριο έχει ως αντικείμενό του ένα συγκεκριμένο θέμα. Στο υλικό αυτών των εργαστηρίων στηρίζεται η ομώνυμη περιοδική έκδοση.

H διαδικασία για την οργάνωση ενός εργαστηρίου των τοπικών ξεκινάει με την ανάληψη της πρωτοβουλίας σχεδιασμού μιας συζήτησης και επιμέλειας ενός αφιερώματος από κάποιον ή μια μικρή ομάδα. O σχεδιασμός αυτός συνίσταται στην πρώτη ιχνηλάτηση των ερωτημάτων που τίθενται, στην επιλογή και πρόταση κάποιων κειμένων αναφοράς και κυρίως στη διατύπωση ενός σύντομου κειμένου θέσεων ή/και ερωτημάτων που απευ­θύ­νεται στους υπόλοιπους συνομιλητές. Tο τελευταίο αυτό κείμενο αποστέλ­λε­ται σ’ όσους ενδιαφέρονται για το θέμα και αποτελεί τη βάση για το αντίστοιχο εργαστήριο, στο οποίο συζητιούνται και αντιπαρατίθενται επεξεργασμένες όψεις του θέματος, βάσει (σύντομων) εισηγήσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν οργανωθεί τα εξής εργαστήρια:

(α) Πειθαρχία και γνώση, Ρόδος 1992

(β) Ανάγνωση και γραφή στο πανεπιστήμιο, Ερμούπολη 1993

(γ) H έννοια της κατασκευής στις επιστήμες του ανθρώπου, Χανιά 1994

(δ) Παιδική ηλικία, Πάτρα 1994

(ε) H  μετάδοση της γνώσης στην αρχαιότητα, Ρέθυμνο 1994

(στ) Γλώσσα και γνώση, Θεσσαλονίκη 1995

(ζ) Γνώση και μάθηση, Πάτμος 1996

(η) Τοπικές πρακτικές και μέλημα αληθείας, Αίγινα 1997

(θ) H θέση της φύσης στην ελληνική κοινωνία και πολιτική, Αθήνα 1998

(ι) Γνώση χρήσης. H γνώση στις νέες τεχνολογίες, Μεστά Χίου 2002

(ια) Φως | Εικόνα | Πραγματικότητα, Αίγινα 2003

(ιβ) Θεατρικότητα και θεωρία, Κύθηρα 2007

(ιγ) Σύνορα –  Όρια, Πρέσπες 2009

(ιδ) Τέχνη – Γνώση – Μαθητεία, Ζάκυνθος 2011

(ιε) Κριτική δημοσιότητα στη σύγχρονη Ελλάδα, Απολλωνία Σίφνου 2012

(ιστ) Επιθυμία, Πύργος Τήνου 2014

(ιζ) Παιχνίδι, Λεωνίδιο 2016

(ιη) Έκλειψη και επάνοδος του υποκειμένου, Κιόνι Ιθάκης 2017

(ιθ) Αποτυπώσεις σε στιγμές κινδύνου, Δυνητικός τόπος 2020

(κ) Άρνηση και Κρίση, Καλαρρύτες, 2023