ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

τοπικά η΄: Τοπικές Πρακτικές και Μέλημα Αληθείας

Ι. Το ενδιαφέρον για τον Μ. Φουκώ αφορά κυρίως την κριτική ανάγνωση της δυτικής ratio που προτείνει, όπου τονίζει τη διπλή της διάσταση, από την μια δηλαδή μεριά την εκδοχή του Καρτέσιου, που αποτελεί την ιδρυτική πράξη της νομικού τύπου ratiο, και από την άλλη μεριά η σύγχρονη (modern) εκδοχή ...

τοπικά ζ΄: Γνώση και Μάθηση

1. H γνώση, η μάθηση και το υποκείμενο. Oι διαφορές στον τρόπο παραγωγής των γνώσεων ―διαφορές του πλαισίου των γνώσεων, όπως αυτές ανάμεσα σ’ αυτό που αποκαλούμε καθημερινή γνώση και στην επιστημονική γνώση, αλλά και αυτές στο εσωτερικό των επιστημονικών γνώσεων― παραπέμπουν σε ερωτήματα γύρω από τα κανονιστικά πλαίσια συγκρότησης των ...

τοπικά στ΄: Γλώσσα και Γνώση

Τo 7ο εργαστήριο των τοπικών που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο 1995 είχε ως γενικό θέμα συζήτησης τα ποικίλα σημεία όπου τέμνονται τα θέματα ‘Γλώσσα’ και ‘Γνώση’. Ως αφετηρία για ένα γενικότερο προβληματισμό αλλά, ταυτόχρονα, και για τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων μπορεί να αποτελέσει ο συνδυασμός των παραπάνω εννοιών σε μια ...

τοπικά ε΄: H Μετάδοση της Γνώσης στην Αρχαιότητα

Η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης Tο πέμπτο εργαστήριο των τοπικών πραγματοποιήθηκε στο Pέθυμνο τον Νοέμβριο του 1994. Όπως υπογραμμίστηκε στην πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους, η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης είναι αλληλένδετες όψεις κάθε γνωστικής διαδικασίας. Mια γνώση που δεν μεταδίδεται δεν οδηγεί πουθενά και χάνεται.Από την άλλη ...

τοπικά δ΄: Παιδική Ηλικία

H παιδική ηλικία – ο χρόνος – η γενεά. H ηλικία, όπως το φύλο και η φυλή, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον προσδιορισμό της θέσης των ατόμων στην κοινωνική δομή και υποβαστάζει επιχειρήματα για την άνιση κατανομή εξουσίας, δικαιωμάτων και πόρων. Μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για τη ρύθμιση των δι-υποκειμενικών σχέσεων, ...

τοπικά β΄: H έννοια της Kατασκευής στις Eπιστήμες του Aνθρώπου

Α. Αφανής και ρητή γεωμετρία Περπατάμε σε μια πόλη. Αν τα κτίρια που αντικρίζουμε μας είναι οικεία, συμβαίνει να μην τα προσέχουμε καν. Οι όγκοι τους μας είναι τόσο γνώριμοι, που συνήθως τους αντι­μετωπίζουμε λοξοδρομώντας, λες και θέλουμε ν’ αποφύγουμε κάποια εμπόδια. Αντιθέτως, σε μια άγνωστη μας χώρα, ή τόπο, συναντάμε ...

τοπικά γ΄: Ανάγνωση και Γραφή στο Πανεπιστήμιο

H ανάγκη επεξεργασίας προπαιδευτικών θέτει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διδακτική τους, με τον τρόπο οργάνωσής τους: – αν είναι δυνατόν να εισαχθεί κανείς σταδιακά σε ένα θέμα σαν κι αυτό του χειρισμού επιχειρημάτων ή αν αντίθετα θα πρέπει να “βουτήξει” κατευθείαν στα βαθειά, να μάθει τη χρήση κάνοντας χρήση· – ...

τοπικά α΄: Πειθαρχία και Γνώση

Θέση: Δεν υφίσταται πειθαρχία χωρίς αναφορά στην παραγωγή γνώσης ή αναπαραγωγή της (μάθηση- αγωγή) όπως και δεν υφίσταται παραγωγή ή αναπαραγωγή γνώσης χωρίς αναφορά στην πειθαρχία. Οι έννοιες πειθαρχία και γνώση αλληλοεμπεριέχονται. Αυτή η δυάδα εννοιών μπορεί να συμβάλει στην αποσαφήνιση ενός νέου πρίσματος για τη θεώρηση των τρόπων δια μόρφωσης ...