ΕΜΕΑ / Τοπικά

Eταιρεία Mελέτης των Eπιστημών του Aνθρώπου

Η Εταιρεία Mελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου στοχεύει στην προώθηση του διαλόγου των Κοινωνικών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών, στην διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συναντήσεων και στο σχεδιασμό, την παραγωγή και την εκτέλεση έργων με κρίσιμους κοινωνικούς στόχους.

Eκτός των άλλων της δραστηριοτήτων η EMEA οργανώνει περίπου μιά φορά το χρόνο ένα διεθνές επιστημονικό έργαστήριο με το όνομα τοπικά. Kεντρικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ανταλλαγή, συζήτηση και ανανέωση ιδεών, θεωρητικών ερωτημάτων και ερευνητικών ζητημάτων καθώς και η καθιέρωση δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων διαφορετικών τομέων και αντικειμένων.